Zahradnictví je umístěno v malebné podhorské krajině jižně od Strakonic, v přírodním areálu v intravilánu vesnice Zvotoky na prostoru zahrad bývalých tří zemědělských usedlostí. S pěstováním alpinek jsme začali v roce 1996. Zahradnictví v tomto roce založil Ing. Tomáš Reichl spolu se svým synem, vyučeným zahradníkem. Měli výhodu, že v místní vesnici získali velmi šikovné spolupracovnice, ze kterých se staly v průběhu let zahradnické odbornice. Postupně se do firmy zapojili i další členové rodiny.

Usilovnou prací bez jakýchkoliv úvěrů jsme zahradnický areál rozšiřovali. V roce 2006 nám velký příděl sněhu prolomil střechu stodoly – našeho základního pracoviště a následující rok oheň zničil velkou kůlnu se zásobami materiálu. Nakonec obě tyto nepříznivé události vedly ke zlepšení. Stodola má novou průhlednou střechu, která zajišťuje velmi příjemné osvětlení pracoviště. A v areálu bývalé kůlny vzniklo krásné ubytování pro další zaměstnance i vstupní prostranství včetně nových skalek. Postupně modernizujeme technické vybavení.

Používáme kvalitní substráty s dobrou zádržností vod a hnojiva s řízeným dlouhodobým uvolňováním živin. Zároveň si zajišťujeme stabilní zdroje vody na zalévání i ve stále častějších suchých létech.

V areálu zahradnictví jsou vzorové skalky, na kterých je možno rostliny vidět na jejich přirozeném stanovišti. Pro zájemce je možné se seznámit i s pěstováním a sortimentem skalniček přímo na matečných záhonech.

Každým rokem rozšiřujeme sortiment a s narůstajícím počtem zákazníků i výrobu. V současné době produkce činí řádově 100.000 ks rostlin. Sortiment udržujeme kolem 300 druhů. Ačkoliv naší specializací jsou skalkové trvalky, naše nabídka obsahuje i traviny, záhonové rostliny a bylinky. Nabízíme i osázené mísy.

Základem je pěstování vlastních sazenic, ale některé druhy sadby i dokupujeme. Všechny nabízené rostliny jsou pak vypěstovány v našem zahradnictví, které se nachází v nadmořské výšce přes 550 metrů. Prostředí pro kultivaci je přirozené, téměř ve volné přírodě a bez použití chemických ochranných prostředků. Tím je dána otužilost rostlin.

certificate
V roce 2015 získalo naše zahradnictví certifikát Regionální produkt Prácheňsko, na který jsme velmi pyšní. Jedná se o člena asociace sdružující lokální produkty a řemesla, která oceňuje hodnoty, kterými se řídí i naše zahradnictví. Mezi ně určitě patří pěstování rostlin v jejich tradičním přirozeném prostředí, důraz na kvalitu nad kvantitou a osobní přístup k našim zákazníkům.

Těšíme se na Vás!

Tomáš Reichl, zakladatel zahradnictví
Obrázek: Tomáš Reichl
Tomáš Reichl mladší, syn zakladatele, vyučený zahradník
Obrázek: Tomáš Reichl mladší