Impressum

Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek je společnost

Zahradnictví Zvotoky
IČO: 71050132

Vlastník:

Ing. Tomáš REICHL
Zvotoky 2
387 16 Volenice okr. Strakonice

 +420 737 356 139
 zvotokyzahradnictvi@seznam.cz

Tato společnost je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Cookies

Tyto stránky aktivně nepoužívají cookies bez vašeho souhlasu. V případě povolení, využíváme aplikace externích sociálních sítí a ty dále využívají soubory cookies. Detaily o jejich využití a zpracování naleznete na následujících odkazech:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Naše webové stránky používají Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Inc ("Google"). Google Analytics používá cookies, což umožňuje analýzu Vašeho používání našich internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) je posílána na server Google v USA a zde uložena. Google bude užívat těchto informací pro vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním stránek a přístupem na internet. Pro zpracování dat pomocí služby Google Analytics vyžíváme funkci _anonymizelp, která zajišťuje maximální anonymitu dat, detaily o této funkci jsou k nalezení na následujícím odkazu:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=cs

Pokud nechce Uživatel cookies užívat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Ve spodní části webových stránek je možné soubory cookies kdykoliv aktivovat a deaktivovat.

Odkazy na jiné stránky

Na těchto stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích subjektů.