Katalog

Přehled našich produktů.

Nabidka »

Kontakt

Jak se k nám dostanete, na jakém telefonu a emailové adrese nás zastihnete.

Kontakt »

Projekt

Koupě malotraktoru pro zahradnictví Zvotoky

Projekt je spolufinancován z EU

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Strakonicko o.p.s.

Předmětem projektu bylo zakoupení malotraktoru pro potřeby zahradnictví, které se zaměřuje na pěstování skalniček, bylinek a trvalek. Traktůrek s korbou slouží k převozu materiálu, sazenic a dalších produktů v areálu zahradnictví. Parametry jsou definovány s ohledem na svažitý terén, v němž se zahradnictví nachází.

V současné době disponuje zahradnictví jedenáct let starým traktůrkem. Jeho technický stav je na hranici životnosti, opravy vyžadují vysoké náklady a jeho kapacita neodpovídá potřebám zahradnictví. V případě nepojízdnosti hrozilo značné omezení činnosti zahradnictví, neboť jeho plochy se rozkládají převážně v kopcovitém terénu. Většinu fyzických činností vykonávají v zahradnictví ženy.

Díky nákupu techniky jsou pracovnice mobilnější, zvýší se efektivita práce a expedice. Manipulaci s  rostlinami a materiálem budou schopny zajišťovat i ženy a starší osoby.

logo EU2Logo leader6